Dalens samfällighetsförening

Nytt

Samfälligheten

Sopsugen byggdes i slutet av 70-talet och ägdes då av Svenska Bostäder. Under 2 000-talet ombildades ett antal gårdar till bostadsrätter och 2017 togs ägandet över av alla bostadsrättsföreningar i Dalen, Svenska Bostäder och Micasa. Dalens Sjukhus är också anslutet, men via ett separat avtal.

Sopsugen kostade ca 2 000 000 kr, när den byggdes på 70-talet och är i dag försäkrad till 30 000 000 kr. Sopsugssystem bidrar till färre sopbilar, minskade utsläpp och en tystare gatumiljö.

Senaste nytt

Här finner ni senaste nytt i föreningen

Läs mer

Felanmälan

service@envac.se

Läs mer

Dokument

Här finner ni föreningens dokument

Läs mer