Samfälligheten

Dalens samfällighetsförening

Hagtornsgården contact@hagtornsgarden.info

Körsbärsgården info@brfkorsbarsgarden.se

Lindgården styrelsen@lindgarden.net

Lönnparken styrelsen@lonnparken.se

Plommongården info@plommongarden.se

Pärongården styrelsen@parongarden.se

Videgården videgarden1@gmail.com

Äppelgården barbro28@gmail.com

Svenska Bostäder hans.nordin@svenskabostader.se

Micasa haleem.mageed@micasa.se