ENVAC

Renare och mer hållbart. 

Sopsugssystem bidrar både till minskade utsläpp och en tystare och lugnare gatumiljö. Därför blir bostadsområden med sopsug mer hållbara.

Läs mer här